Документација школе

Садржај

  • Одлуке

  • Статут, правилници и пословници

  • Разна документација у школској 2022/2023

  • Уџбеници

  • Пробно тестирање за ученике 4. и 7. разреда

  • Разна документација

Одлуке

Статут, правилници и пословници

Ажурирани статут, правилници и пословници у школској 2022/2023.

Разна документација у школској 2022/2023.

Документација ОШ "Милија Ракић" на снази у школској 2021/2022.

Уџбеници

Пробно тестирање за ученике 4. и 7. разреда

Разна документација - архива (ажурирани документи су наведени у другим поглављима ове стране)